LOGIN

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să recunoască și să respecte Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România;
b) să respecte și să contribuie la punerea în aplicare a hotărârilor organelor de conducere ale Asociației;
c) să respecte normele de etică profesională și ținută morală, norme înscrise în Codul de Conduită și Etică Profesională al profesiei de inginer de drumuri și poduri rutiere;
d) să plătească cotizația de membru până la data de 1 decembrie a fiecărui an. În cazuri bine motivate, în mod excepțional, cotizația poate fi plătită și în primul trimestru al anului următor.
e) să participe la realizarea obiectivelor Asociației;
f)  să spijine și să participe la desfășurarea activităților Asociației;
g) să contribuie la creșterea prestigiului Asociației prin acțiuni și atitudine;
h) să nu desfășoare activități care să prejudicieze imaginea Asociației;
i)  să nu desfășoare activități politice în cadrul Asociației.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!