LOGIN

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să participe direct sau prin reprezentanți la activitățile Asociației;
b) să fie informați, să se exprime și să-și susțină liber opiniile cu privire la activitățile Asociației;
c) să aibă acces la mijloacele din dotarea Asociației;
d) să se constituie în colective de cercetare sau colective de studii la nivel teritorial sau național;
e) să facă parte din Comitetele Tehnice regionale, naționale și internaționale ale Asociației;
f)  să ia parte, personal sau prin delegați, la manifestările organizate de Asociație și să participe la dezbateri;
g) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale A.P.D.P. Filiala București și/sau ale A.P.D.P. România;
h) să colaboreze la publicațiile tipărite de Asociație;
i)  să participe ca reprezentanți ai Asociației la congrese, conferințe în țară sau străinătate;
j)  să participe la formele de pregătire și specilizare profesională organizate de Asociație;
k) să participe la concursul profesional “Anghel Saligny” și la acordarea altor premii instituite de Asociație

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!