LOGIN

Poate fi membru activ individual orice persoană fizică care are o calificare și/sau preocupări în domeniul drumurilor și podurilor rutiere, își exprimă acordul cu privire la prevederile Statutului pe care se obligă să-l respecte întocmai și care participă la acțiunile organizate de către Asociație în scopul realizării obiectivelor propuse.

Instituțiile, societățile comerciale, regiile autonome, agențiile naționale sau altele asemenea lor, precum și organizațiile profesionale cu personalitate juridică care au activități sau preocupări legate de drumuri și poduri rutiere pot fi membrii activi colectivi prin adeziunea la A.P.D.P. Filiala București prin care își exprimă acordul cu privire la prevederile Statutului și care susțin activitatea Asociației în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor propuse.

Calitatea de membru de onoare se acordă persoanelor fizice, personalități din țară sau străinătate, pentru merite deosebite sau ca semn de recunoștere a contribuției remarcabile la progresul domeniului drumurilor și podurilor.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!