LOGIN

Printre cele mai importante obiective ale acestui Club, se numără:

  • atragerea de noi membrii în Asociația Profesională de Drumuri și Poduri;
  • înființarea unui newsletter cu informații relevante din domeniu, redactat de tinerii ingineri;
  • discuții libere cu inginerii cu activitate îndelungată în domeniu, în cadrul unor reuniuni informale, ocazie pentru tinerii ingineri de a afla istoria proiectării și construcției de drumuri și poduri de la cei care le-au realizat;
  • vizite tehnice pentru a viziona proiecte existente sau în lucru pentru completarea și perfecționarea cunoștințelor;
  • colaborarea cu Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, dar și cu alte facultăți de profil, pentru îndrumarea studenților și sprijinirea tinerilor ingineri în primii pași în meseria de inginer de drumuri și poduri;
  • întâlniri periodice între membrii clubului precum și cu seniorii din A.P.D.P. pentru schimbul de idei, experiențe și probleme cu care se confruntă generația tânără.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!